Forensisch handschriftonderzoek

Het doel van een forensisch handschriftonderzoek is antwoord te geven op de vraag of een handgeschreven tekst of handtekening van een bepaalde persoon afkomstig is. Dit zijn voorbeelden van de vragen die handschriftonderzoekers zoal krijgen voorgelegd:

  • Is deze anonieme brief aan de wethouder geschreven door de persoon die hem eerder heeft be­dreigd?
  • Zijn de bij een drugslab gevonden notities geschreven door de aangehouden verdachte?
  • Heeft meneer Jansen de handtekening onder het contract zelf gezet of is het een vervalsing?
  • Heeft mevrouw Van Dam het bestelformulier op haar naam zelf ingevuld en ondertekend of heeft een ander dat gedaan?

Overvalbriefje

Het in deze voorbeelden genoemde handschrift (tekst of handtekeningen) wordtbetwistgenoemd. Om te onderzoeken of dit handschrift door een bepaalde persoon is geprodu­ceerd, wordt het vergeleken met onomstreden handschrift of handtekeningen van die persoon. Dit noemt men het referentiehandschrift of, als het om handtekeningen gaat, de referentiehandtekeningen. De stukken waarop dit handschrift en/of deze handtekeningen zich bevinden worden aangeduid als hetreferentiemateriaal.

Soms is er nog niemand in beeld als schrijver en gaat het erom of verschillende hand­schriften uit dezelfde bron komen. Bijvoorbeeld als men wil weten of twee dreigbrieven door dezelfde persoon zijn geschreven. Als het handschrift in deze brieven voldoende aanknopingspunten biedt voor onderlinge vergelijking, kan daar een uitspraak over worden gedaan

Handtekening onder leasecontract

NRGD-reg.nr. 1006.4